سبد خرید شما
 • هیچ محصولی برای نمایش وجود ندارد
تابلو پازلی طرح پنگوئن ها

مشخصات کلی تابلو پازلی طرح پنگوئن ها :

 • اطلاعات کلی: تابلو چند تکه با طرح پنگوئن ها
 • مشخصات بدنه: جنس MDF ام دی اف 8 میل و چاپ کوتد با روکش لمینت
 • توضیحات : ضد آب و ضد خش
 • سایز بندی: ۷۰*۵۰ -۹۰*۶۰ -۱۰۰*۷۰

 

قیمت: 55,500 تومان
تابلو پازلی طرح فلامینگوها

مشخصات کلی تابلو پازلی طرح فلامینگوها :

 • اطلاعات کلی: تابلو چند تکه با طرح فلامینگوها
 • مشخصات بدنه: جنس MDF ام دی اف 8 میل و چاپ کوتد با روکش لمینت
 • توضیحات : ضد آب و ضد خش
 • سایز بندی: ۷۰*۵۰ -۹۰*۶۰ -۱۰۰*۷۰
قیمت: 55,500 تومان
تابلو پازلی طرح غروب ساحل

مشخصات کلی تابلو پازلی طرح غروب ساحل :

 • اطلاعات کلی: تابلو چند تکه با طرح غروب ساحل
 • مشخصات بدنه: جنس MDF ام دی اف 8 میل و چاپ کوتد با روکش لمینت
 • توضیحات : ضد آب و ضد خش
 • سایز بندی: ۷۰*۵۰ -۹۰*۶۰ -۱۰۰*۷۰
قیمت: 55,500 تومان
تابلو پازلی طرح آهو

مشخصات کلی تابلو پازلی طرح آهو :

 • اطلاعات کلی: تابلو چند تکه با طرح آهو
 • مشخصات بدنه: جنس MDF ام دی اف 8 میل و چاپ کوتد با روکش لمینت
 • توضیحات : ضد آب و ضد خش
 • سایز بندی: ۷۰*۵۰ -۹۰*۶۰ -۱۰۰*۷۰
قیمت: 55,500 تومان
تابلو پازلی طرح اردک ها

مشخصات کلی تابلو پازلی طرح اردک ها :

 • اطلاعات کلی: تابلو چند تکه با طرح اردک ها
 • مشخصات بدنه: جنس MDF ام دی اف 8 میل و چاپ کوتد با روکش لمینت
 • توضیحات : ضد آب و ضد خش
 • سایز بندی: ۷۰*۵۰ -۹۰*۶۰ -۱۰۰*۷۰

 

قیمت: 55,500 تومان
تابلو پازلی طرح اسب ها

مشخصات کلی تابلو پازلی طرح اسب ها  :

 • اطلاعات کلی: تابلو چند تکه با طرح اسب ها
 • مشخصات بدنه: جنس MDF ام دی اف 8 میل و چاپ کوتد با روکش لمینت
 • توضیحات : ضد آب و ضد خش
 • سایز بندی: ۷۰*۵۰ -۹۰*۶۰ -۱۰۰*۷۰
قیمت: 55,500 تومان
تابلو پازلی طرح گندم

مشخصات کلی تابلو پازلی طرح گندم  :

 • اطلاعات کلی: تابلو چند تکه با طرح گندم
 • مشخصات بدنه: جنس MDF ام دی اف 8 میل و چاپ کوتد با روکش لمینت
 • توضیحات : ضد آب و ضد خش
 • سایز بندی: ۷۰*۵۰ -۹۰*۶۰ -۱۰۰*۷۰

 

قیمت: 55,500 تومان
تابلو پازلی طرح اردک

مشخصات کلی تابلو پازلی طرح اردک  :

 • اطلاعات کلی: تابلو چند تکه با طرح اردک
 • مشخصات بدنه: جنس MDF ام دی اف 8 میل و چاپ کوتد با روکش لمینت
 • توضیحات : ضد آب و ضد خش
 • سایز بندی: ۷۰*۵۰ -۹۰*۶۰ -۱۰۰*۷۰
قیمت: 55,500 تومان
تابلو پازلی طرح رز قرمز

مشخصات کلی تابلو پازلی طرح رز قرمز  :

 • اطلاعات کلی: تابلو چند تکه با طرح رز قرمز
 • مشخصات بدنه: جنس MDF ام دی اف 8 میل و چاپ کوتد با روکش لمینت
 • توضیحات : ضد آب و ضد خش
 • سایز بندی: ۷۰*۵۰ -۹۰*۶۰ -۱۰۰*۷۰

 

قیمت: 55,500 تومان
تابلو پازلی پله های پاییزی

مشخصات کلی تابلو پازلی پله های پاییزی  :

 • اطلاعات کلی: تابلو چند تکه با طرح پله های پاییزی
 • مشخصات بدنه: جنس MDF ام دی اف 8 میل و چاپ کوتد با روکش لمینت
 • توضیحات : ضد آب و ضد خش
 • سایز بندی: ۷۰*۵۰ -۹۰*۶۰ -۱۰۰*۷۰
قیمت: 55,500 تومان

این فروشگاه توسط فروشگاه ساز پروفی طراحی و اجرا گردیده است