سبد خرید شما
 • هیچ محصولی برای نمایش وجود ندارد
تابلو پازلی طرح پله های گلستان

مشخصات کلی تابلو پازلی طرح پله های گلستان :

 • اطلاعات کلی: تابلو چند تکه با طرح پله های گلستان
 • مشخصات بدنه: جنس MDF ام دی اف 8 میل و چاپ کوتد با روکش لمینت
 • توضیحات : ضد آب و ضد خش
 • سایز بندی: ۷۰*۵۰ -۹۰*۶۰ -۱۰۰*۷۰
قیمت: 55,500 تومان
تابلو پازلی طرح جاده پاییزی

مشخصات کلی تابلو پازلی طرح جاده پاییزی :

 • اطلاعات کلی: تابلو چند تکه با طرح جاده پاییزی
 • مشخصات بدنه: جنس MDF ام دی اف 8 میل و چاپ کوتد با روکش لمینت
 • توضیحات : ضد آب و ضد خش
 • سایز بندی: ۷۰*۵۰ -۹۰*۶۰ -۱۰۰*۷۰
قیمت: 55,500 تومان
تابلو پازلی طرح منجمد شمالی

مشخصات کلی تابلو پازلی طرح منجمد شمالی :

 • اطلاعات کلی: تابلو چند تکه با طرح منجمد شمالی
 • مشخصات بدنه: جنس MDF ام دی اف 8 میل و چاپ کوتد با روکش لمینت
 • توضیحات : ضد آب و ضد خش
 • سایز بندی: ۷۰*۵۰ -۹۰*۶۰ -۱۰۰*۷۰

 

قیمت: 55,500 تومان
تابلو پازلی طرح جنگل و رودخانه

مشخصات کلی تابلو پازلی طرح جنگل و رودخانه :

 • اطلاعات کلی: تابلو چند تکه با طرح جنگل و رودخانه
 • مشخصات بدنه: جنس MDF ام دی اف 8 میل و چاپ کوتد با روکش لمینت
 • توضیحات : ضد آب و ضد خش
 • سایز بندی: ۷۰*۵۰ -۹۰*۶۰ -۱۰۰*۷۰

 

قیمت: 55,500 تومان
تابلو پازلی طرح لاله دو رنگ

مشخصات کلی تابلو پازلی طرح لاله دو رنگ :

 • اطلاعات کلی: تابلو چند تکه با طرح لاله دو رنگ
 • مشخصات بدنه: جنس MDF ام دی اف 8 میل و چاپ کوتد با روکش لمینت
 • توضیحات : ضد آب و ضد خش
 • سایز بندی: ۷۰*۵۰ -۹۰*۶۰ -۱۰۰*۷۰
قیمت: 55,500 تومان
تابلو پازلی طرح اسب دونده

مشخصات کلی تابلو پازلی طرح اسب دونده :

 • اطلاعات کلی: تابلو چند تکه با طرح اسب دونده
 • مشخصات بدنه: جنس MDF ام دی اف 8 میل و چاپ کوتد با روکش لمینت
 • توضیحات : ضد آب و ضد خش
 • سایز بندی: ۷۰*۵۰ -۹۰*۶۰ -۱۰۰*۷۰
قیمت: 55,500 تومان
تابلو پازلی طرح باغ و دریاچه

مشخصات کلی تابلو پازلی طرح باغ و دریاچه :

 • اطلاعات کلی: تابلو چند تکه با طرح باغ و دریاچه
 • مشخصات بدنه: جنس MDF ام دی اف 8 میل و چاپ کوتد با روکش لمینت
 • توضیحات : ضد آب و ضد خش
 • سایز بندی: ۷۰*۵۰ -۹۰*۶۰ -۱۰۰*۷۰

 

قیمت: 55,500 تومان
تابلو پازلی طرح پل خشتی

مشخصات کلی تابلو پازلی طرح پل خشتی :

 • اطلاعات کلی: تابلو چند تکه با طرح پل خشتی
 • مشخصات بدنه: جنس MDF ام دی اف 8 میل و چاپ کوتد با روکش لمینت
 • توضیحات : ضد آب و ضد خش
 • سایز بندی: ۷۰*۵۰ -۹۰*۶۰ -۱۰۰*۷۰

 

قیمت: 55,500 تومان
تابلو پازلی طرح راه بی پایان

مشخصات کلی تابلو پازلی طرح راه بی پایان:

 • اطلاعات کلی: تابلو چند تکه با طرح راه بی پایان
 • مشخصات بدنه: جنس MDF ام دی اف 8 میل و چاپ کوتد با روکش لمینت
 • توضیحات : ضد آب و ضد خش
 • سایز بندی: ۷۰*۵۰ -۹۰*۶۰ -۱۰۰*۷۰

 

قیمت: 55,500 تومان
تابلو پازلی طرح دهکده

مشخصات کلی تابلو پازلی طرح دهکده :

 • اطلاعات کلی: تابلو چند تکه با طرح دهکده
 • مشخصات بدنه: جنس MDF ام دی اف 8 میل و چاپ کوتد با روکش لمینت
 • توضیحات : ضد آب و ضد خش
 • سایز بندی: ۷۰*۵۰ -۹۰*۶۰ -۱۰۰*۷۰
قیمت: 55,500 تومان

این فروشگاه توسط فروشگاه ساز پروفی طراحی و اجرا گردیده است