سبد خرید شما
 • هیچ محصولی برای نمایش وجود ندارد
12
3
45
تابلو پازلی طرح زمستان

مشخصات کلی تابلو پازلی طرح زمستان  :

 • اطلاعات کلی: تابلو چند تکه با طرح زمستان
 • مشخصات بدنه: جنس MDF ام دی اف 8 میل و چاپ کوتد با روکش لمینت
 • توضیحات : ضد آب و ضد خش
 • سایز بندی: ۷۰*۵۰ -۹۰*۶۰ -۱۰۰*۷۰
قیمت: 55,500 تومان
تابلو پازلی طرح گلریز

مشخصات کلی تابلو پازلی طرح گلریز  :

 • اطلاعات کلی: تابلو چند تکه با طرح گلریز
 • مشخصات بدنه: جنس MDF ام دی اف 8 میل و چاپ کوتد با روکش لمینت
 • توضیحات : ضد آب و ضد خش
 • سایز بندی: ۷۰*۵۰ -۹۰*۶۰ -۱۰۰*۷۰
قیمت: 5,500 تومان
تابلو پازلی طرح پلارگونیوم

مشخصات کلی تابلو پازلی طرح پلارگونیوم  :

 • اطلاعات کلی: تابلو چند تکه با طرح پلارگونیوم
 • مشخصات بدنه: جنس MDF ام دی اف 8 میل و چاپ کوتد با روکش لمینت
 • توضیحات : ضد آب و ضد خش
 • سایز بندی: ۷۰*۵۰ -۹۰*۶۰ -۱۰۰*۷۰
قیمت: 55,500 تومان
تابلو پازلی طرح بی انتها

شخصات کلی تابلو پازلی طرح بی انتها  :

 • اطلاعات کلی: تابلو چند تکه با طرح بی انتها
 • مشخصات بدنه: جنس MDF ام دی اف 8 میل و چاپ کوتد با روکش لمینت
 • توضیحات : ضد آب و ضد خش
 • سایز بندی: ۷۰*۵۰ -۹۰*۶۰ -۱۰۰*۷۰
قیمت: 55,500 تومان
تابلو پازلی طرح شاعرانه

مشخصات کلی تابلو پازلی طرح شاعرانه  :

 • اطلاعات کلی: تابلو چند تکه با طرح شاعرانه
 • مشخصات بدنه: جنس MDF ام دی اف 8 میل و چاپ کوتد با روکش لمینت
 • توضیحات : ضد آب و ضد خش
 • سایز بندی: ۷۰*۵۰ -۹۰*۶۰ -۱۰۰*۷۰
قیمت: 55,500 تومان
تابلو پازلی طرح آسیاب بادی

مشخصات کلی تابلو پازلی طرح آسیاب بادی  :

 • اطلاعات کلی: تابلو چند تکه با طرح آسیاب بادی
 • مشخصات بدنه: جنس MDF ام دی اف 8 میل و چاپ کوتد با روکش لمینت
 • توضیحات : ضد آب و ضد خش
 • سایز بندی: ۷۰*۵۰ -۹۰*۶۰ -۱۰۰*۷۰
قیمت: 55,500 تومان
تابلو پازلی طرح لک لک

مشخصات کلی تابلو پازلی طرح لک لک  :

 • اطلاعات کلی: تابلو چند تکه با طرح لک لک
 • مشخصات بدنه: جنس MDF ام دی اف 8 میل و چاپ کوتد با روکش لمینت
 • توضیحات : ضد آب و ضد خش
 • سایز بندی: ۷۰*۵۰ -۹۰*۶۰ -۱۰۰*۷۰
قیمت: 55,500 تومان
تابلو پازلی طرح خروس

مشخصات کلی تابلو پازلی طرح خروس  :

 • اطلاعات کلی: تابلو چند تکه با طرح خروس
 • مشخصات بدنه: جنس MDF ام دی اف 8 میل و چاپ کوتد با روکش لمینت
 • توضیحات : ضد آب و ضد خش
 • سایز بندی: ۷۰*۵۰ -۹۰*۶۰ -۱۰۰*۷۰
قیمت: 55,500 تومان
تابلو پازلی طرح درناها

مشخصات کلی تابلو پازلی طرح درناها  :

 • اطلاعات کلی: تابلو چند تکه با طرح درناها
 • مشخصات بدنه: جنس MDF ام دی اف 8 میل و چاپ کوتد با روکش لمینت
 • توضیحات : ضد آب و ضد خش
 • سایز بندی: ۷۰*۵۰ -۹۰*۶۰ -۱۰۰*۷۰
قیمت: 55,500 تومان
تابلو پازلی لاله سه رنگ

مشخصات کلی تابلو پازلی طرح لاله سه رنگ  :

 • اطلاعات کلی: تابلو چند تکه با طرح لاله سه رنگ
 • مشخصات بدنه: جنس MDF ام دی اف 8 میل و چاپ کوتد با روکش لمینت
 • توضیحات : ضد آب و ضد خش
 • سایز بندی: ۷۰*۵۰ -۹۰*۶۰ -۱۰۰*۷۰
قیمت: 55,500 تومان
12
3
45

این فروشگاه توسط فروشگاه ساز پروفی طراحی و اجرا گردیده است